Hình thức đặt hàng

Sản phẩm mới

Túi đựng ly PE/PP 2 ly

Giá : 55,000

: 12/05/2021

Màng bọc thực phẩm RW910T

Giá : 85,000

: 21/04/2021

Màng bọc thực phẩm R600

Giá : 230,000

: 21/04/2021

Màng bọc thực phẩm RW450

Giá : 180,000

: 21/04/2021

Tin tức mới

Hợp tác kinh doanh

: 24/09/2020

Tuyển dụng

: 24/09/2020