SẢN PHẨM HUNUFA

Ly giấy 12OZ ( 360ml) in hoa văn

  • Mã sản phẩm :   L12O1
  • Giá :   Liên hệ

STT

Tên Sản Phẩm

ĐVT

Đóng gói

1

Ly giấy trơn 3OZ ( 90ml)

Cái

1,000 cái /thùng

2

Ly giấy trơn 6OZ ( 180ml)

Cái

1,000 cái /thùng

 

Ly giấy in hình 6OZ  180ml)

Bịch

( 20 cái / bịch)

3

Ly giấy trơn  8OZ (240ml)

Cái

1,000 cái /thùng

 

Ly giấy in hình  8OZ (240ml)

Bịch

( 10 cái / bịch)

4

Ly giấy trơn 9OZ ( 270ml)

Cái

1,000 cái /thùng

 

Ly giấy in hình 9OZ ( 270ml)

Bịch

( 10 cái / bịch)

6

Ly giấy trơn 12OZ ( 360ml) 1PE

Cái

1,000 cái /thùng

7

Ly giấy trơn 12OZ ( 360ml) 2PE

Cái

1,000 cái /thùng

 

Ly giấy in hình 12OZ ( 360ml)

Bịch

( 10 cái / bịch)

8

Ly giấy trơn 16OZ ( 500ml)

Cái

1,000 cái /thùng

 

Ly giấy in hình 16OZ ( 500ml)

Bịch

( 10 cái / bịch)

9

Ly giấy trơn 21OZ (650ml)

Cái

1,000 cái /thùng

 

Ly giấy in hình 21OZ (650ml)

Bịch

( 10 cái / bịch)

10

Ly giấy trơn 16OZ ( 500ml) New

Cái

1,000 cái /thùng

11

Ly giấy trơn 21OZ (650ml) New

Cái

1,000 cái /thùng