SẢN PHẨM HUNUFA

Giấy nướng bánh

  • Mã sản phẩm :   GB30
  • Giá :   Liên hệ

Có nhiều sản phẩm có thể gia công theo dạng tờ, cắt theo kích thước yêu cầu.

Dạng tờ có sẵn : 40cm x 60cm, 42cm x 62cm

Dạng cuộn  sử dụng tới đâu cắt tới đó : tiện lợi dễ sử dụng

30cm x 5m ( 24 cuộn/ thùng)

45cm x 75m ( 6 cuộn/ thùng)