SẢN PHẨM HUNUFA

Đũa tre bọc giấy

  • Mã sản phẩm :   Đũa tre bọc giấy
  • Giá :   Liên hệ

Tên Hàng Hóa

ĐVT

 

Đóng gói

Xiêng đủ loại 1,8 ly, 2,5ly dài 13cm , 15cm, 18cm,20cm

Kg

30 kg / bao

Tăm tiệt trùng

Kiện

30 bịch   / bao

Tăm hộp 300g

Hộp

50 hộp   / bao

Đũa tre 6 x 18 ( 26 đôi/ bịch)

Bao

100 bịch   / bao

Đũa tre 6 x 23 ( 50 đôi/ bịch)

Bao

100 bịch   / bao

Đũa tre 5 x 20 ( 40 đôi/ bịch)

Bao

100 bịch   / bao

Đũa tre 6 x 20 ( 20 đôi/ bịch)

Bịch

20 đôi  / bịch