SẢN PHẨM HUNUFA

Dĩa giấy hoa văn 16cm

  • Mã sản phẩm :   DG01
  • Giá :   Liên hệ

Có các size như sau : Có đóng nĩa và không đóng tùy theo yêu cầu của quý khách hàng. các sản phẩm đóng nĩa công ty đóng ngẫu nhiên hình ảnh,

STT

Tên Sản Phẩm

ĐVT

Đóng gói

10

Dĩa giấy  hoa văn 10cm

Xấp

20 cái / xấp

11

Dĩa giấy  hoa văn 10cm có nĩa + muỗng

Xấp

20 cái / xấp

12

Dĩa giấy hoa văn 13cm

Xấp

10 cái / xấp

13

Dĩa giấy  hoa văn 13cm có nĩa + muỗng

Xấp

10 cái / xấp

14

Dĩa giấy hoa văn 16cm

Xấp

10 cái / xấp

15

Dĩa giấy  hoa văn 16cm có nĩa + muỗng

Xấp

10 cái / xấp

16

Dĩa giấy hoa văn 19cm

Xấp

10 cái / xấp

17

Dĩa giấy  hoa văn 19cm có nĩa + muỗng

Xấp

10 cái / xấp

18

Dĩa giấy hoa văn 21cm

Xấp

10 cái / xấp

19

Dĩa giấy  hoa văn 21cm có nĩa + muỗng

Xấp

10 cái / xấp

20

Dĩa giấy hoa văn 23cm

Xấp

10 cái / xấp

21

Dĩa giấy  hoa văn 23cm có nĩa + muỗng

Xấp

10 cái / xấp

22

Dĩa giấy  hoa văn 16 x 24

Xấp

10 cái / xấp

23

Dĩa giấy  hoa văn 16 x 24 có nĩa + muỗng

Xấp

10 cái / xấp