product of HUNUFA

Aluminum foil DF18

  • Code :   DF18
  • Price :   Contact

Thành Phần: Nhôm lá 

Công dụng: dùng để bảo quản ,bao gói các loại thực phẩm( trái cây, thịt, cá,...)

không chứa nhiều chất béo trên bề mặt

Sử dụng được trong lò viba

Bảo quản: nơi khô mát , tránh tiếp xúc trực tiếp với lửa

 

Tên sản phẩm

ĐVT

Kích thước

Màng bọc thực phẩm Reyouns

Mã hàng : RW050

Kích thước : 30cm x 50ft

Thùng

24 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm

Mã hàng: RW50

Kích thước : 30cm x 50

Thùng

24 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm

Mã hàng: RW30

Kích thước : 30cm x 30

Thùng

24 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm

Mã hàng : RW60

Kích thước : 30cm x 60m

Thùng

24 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm

Mã hàng : RW200V

Kích thước : 30cm x 400ft

Thùng

10 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm

Mã hàng E200

Kích thước :30cm x 300ft

Thùng

10 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm

Mã hàng: RW910X

Kích thước :30cm x400y

Cuộn

6 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm

Mã hàng: RW910T

Kích thước :30cm x400y

Cuộn

6 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm

Mã hàng: RW450

Kích thước :30cm x450y

Cuộn

6 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm

Mã hàng : RW914X

Kích thước : 45cm x400y

 

Cuộn

6 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm Reyouns R910

Kích thước : 30cm x 600

 

Hộp

6 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm Reyouns R914

Kích thước : 45cm x 600

Hộp

6 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm 20cm x 500

Cuộn

6 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm 25cm x 500

Cuộn

6 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm 30cm x 500

Cuộn

6 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm 35cm x 500

Cuộn

6 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm 40cm x 500

Cuộn

6 cuộn/thùng

Màng bọc thực phẩm 45cm x 500

Cuộn

6 cuộn/thùng

Bạc nướng Reyouns ngắn

Mã hàng : RF1210

Kích thước :30cm x 10ft

Thùng

24cuộn/thùng

Bạc nướng Reyouns ngắn

Mã hàng : RF30

Kích thước 30cm x 17ft

Thùng

24cuộn/thùng

Bạc nướng Reyouns dài

Mã hàng : RF1810

Kích thước : 45cm x 10ft

Thùng

24cuộn/thùng

Bạc nướng Reyouns dài

Mã hàng : RF45

Kích thước : 45cm x 5m

Thùng

24cuộn/thùng

Bạc nướng Reyouns dày ( Tốt)

Mã hàng : DF12

Kích thước : 30cm x 7,6m

Thùng

24cuộn/thùng

Bạc nướng Reyouns dày ( Tốt)

Mã hàng : DF18

Kích thước : 45cm x7,6m

Thùng

24cuộn/thùng

Bạc nướng Reyouns đại

Bạc đại 5kg

Mã hàng : RF005

Cuộn

3 cuộn/thùng

Bạc nướng Reyouns đại

Bạc đại 3kg

Mã hàng : RF003

Cuộn

3 cuộn/thùng

Giấy chống dính

Mã hàng  GB75

Cuộn

6 cuộn/thùng